Rijksweg 20 werd halverwege de zestiger jaren doorgetrokken van het Kethelplein naar Vlaardingen-West. Begin jaren zestig was men gestart met het uitbreidingsplan met de wijk Holy ten noorden van rijksweg 20. Men wilde aanvankelijk 6 onderdoorgangen maken (ook vanuit de Westwijk). In het voorjaar van 1966 werd het viaduct bij de Lepelaarsingel aangelegd. Een maand later werd begonnen met het viaduct bij de Holysingel.

Blijkbaar is lange tijd onduidelijk geweest wat de straatnaam was van het viaduct; V.d Linden v.d. Heuvellsingel of Lepelaarsingel? Op 11 mei 1989 werd een raadsbesluit genomen dat de weg onder het viaduct tot het verkeerslicht aan de zuidkant Lepelaarsingel zou heten om verdere verwarring te voorkomen.