reactie van Vlaardinger

In december ontving de gemeente Vlaardingen een brief van een bewoner van de wijk Holy over het kunstwerk. Hij schreef o.a. het volgende: “Dit kunstwerk heeft me in vele opzichten, zoals het ontwerp, de uitvoering en het effect, blij gestemd. Het ontwerp geeft duidelijk aan dat de Vlaardingse burgerij hierbij betrokken is. Dat is voor de draagkracht een goede insteek. Wellicht en vooral ook hopelijk ook een stimulans voor anderen hieraan geen vernielingen te willen verrichten. … Het effect van dit kunststuk is, dat je vooral in de avonduren hier met een veilig gevoel voorbij loopt. Maar ook op de dag lokt het van een afstand al uit om erlangs te lopen. Het verhoogt zowel de sfeer als de veiligheid in dit stukje Vlaardingen.”

Uiteraard zijn wij zeer gelukkig met de waardering van omwonenden! Voor dit publiek is het kunstwerk tenslotte gemaakt.