1 minuut video

“Kunstproject Via20 vraagt medewerking van gebruikers van het viaduct. Interviews, fotoshoots en nu een één minuut videofestival. Wat vragen we van je? Een one minute videofilm. Welke vorm? Naar jullie eigen keuze keuze; bijvoorbeeld een speelfilm, muziekfilm of kunstfilm.De enige voorwaarde is dat het viaduct een rol moet spelen in deze 60 seconden durende productie. Dat kan zijn: Plaats van handeling. Als décor. Eén enkele shot.. Kortom; het viaduct moet minstens één enkel moment in de video voorkomen. Presentatie van alle films in het vroege voorjaar van 2009.Toepasselijke, eervolle prijzen! Een deskundige panel jureert en bespreekt de films.”

Aldus de oproep aan Het Groen, VOS en ISK, 3 middelbare scholen in Vlaardingen.

De eerste praktische les op het VOS handelde over cameratechniek.

Na een stukje geschiedenis dat startte bij de bekende bewegingstudies van Eadweard Muybridge maakten de studenten kennis met begippen als Long Shot, Close-up, Pan, Tilt en Handheld. Verder werd aandacht besteed aan beelcompositie, gulden snede en begrippen als een Objectief – en Subjectief camerastandpunt. De les werd beeindigd met het zelf maken van een kort videoverhaal waarin de verschillende cameratechnieken een rol kregen.